Opšti Uslovi Korišćenja

Opšti uslovi korišćenja Internet stranice easytime.rs i EasyTime Proizvoda 
Molimo Vas da se pre početka korišćenja stranice easytime.rs i usluge (web stranice i aplikacije)
(pružalac usluga Nordnet d.o.o., Adolfa Singera 12, Subotica, Republika Srbija, matični broj: 8670145, PIB: 100853964 ("Nordnet Doo")) upoznate s ovim Opštim uslovima korišćenja.

  Prihvatanje Opštih uslova
1. Pristupanjem stranicama ili korišćenjem bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga, prihvatate ove Opšte uslove korišćenja easytime.rs ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo Vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem ove stranice  pružaju.
 
  Promene Opštih uslova i stranica

2. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korišćenja bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove.

3. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni, dopuni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov deo, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje stranicama.
4. Vaša je dužnost i obaveza da koristite stranice u skladu s pozitivnim propisima kao i opštim moralnim i etičkim načelima. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) ima pravo da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštovanje ovih Opštih uslova i pozitivnih propisa.
 
  Registracija korisnika
5. Za korišćenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sistem pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog  profila obavezujete se da navedete tačne, potpune i važeće podatke.
7. U postupku registracije nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih lica, nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiruju, kleveću ili su na bilo koji način štetni deci i maloletnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih lica. U slučaju kršenja ovih pravila Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) ima pravo na  deaktivaciju ili brisanje korisničkog  računa.
8. Nije dopušteno registrovanje dva ili više korisničkih računa u korist jednog pravnog ili fizičkog lica.
9. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) zadržava pravo na odbijanje registracije, i usluge kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljeg korišćenja korisničkog računa za koje je korisnik registrovan u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opšte uslove ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica, ili omatetate rad usluge odnosno aplikacije.

10. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) zadržava pravo preduzimanja odgovarajućih mera protiv takvih korisnika.
11. U postupku registracije prikupljaćemo od Vas određene lične podatke koji podležu Opštim uslovima zaštite ličnih podataka koji su dostupni .
 
Korišćenje portala i interakcija korisnika
12. Aktivacijom korisničkog računa prihvatate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korišćenje na stranicama.
13. Dužni ste da  se brinete o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno menjati. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zloupotrebu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zloupotrebe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info@easytime.rs


Sadržaj i usluge
14. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.)  

 
Autorska prava

15. Korisnik naročito nema pravo da skida, umnožava, menja, uređuje, distribuira, prikazuje, briše, šalje, prodaje, preprodaje, prilagođava, menja sadržaj, stvara izvedenice, upućuje na druge Internet stranice ili medije ili koristi na bilo koji način osim u  navedenu svrhe za upotrebu.
16. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Pružalaca usluge ( Nordnet d.o.o.).


 
Odgovornost
17. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.


18. Upoznati ste i saglasni ste sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju navedene, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.) ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kog može doći za vreme korišćenja i pružanja usluga.

19. Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.)  ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice.
 
Opšte odredbe
20. Na odnos između Vas i Pružalac usluge ( Nordnet d.o.o.)  primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je sud u Subotici.

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti