najjednostavnija registracija dolaska i odlaska: telefonom

Potpuno besplatno do 5 zaposlenih

Laka i brza evidencija radnog vremena

EasyTime je sistem koji služi za evidenciju radnog vremena.
Karaktereristika EasyTime sistema da je jednostavan, pouzdan i povoljan.

Ulaganja su vrlo skromna. Potrebno je obezbediti jedan tablet ili personalni računar.
Sistem može da se koristi neograničeno vreme besplatno do 5 korisnika.

Kako funkcioniše?

Pogledajte detaljan opis funkcionisanja EasyTime sistema

Cenovnik

Pogledajte izuzetno povoljne cene za ovaj fantastičan sistem

Šta je EasyTime?

Easy Time je programsko rešenje koje omogućuje laku i brzu evidenciju radnog vremena. Njegove osnovne karakteristike su :

  • Brzo i lako postavljanje
  • Minimalna ulaganja
  • Jednostavno korišćenje
  • RESTful API

EasyTime vam omogućava lako, brzo i efikasno povezivanje sa vašim postojećim softverom preko našeg RESTful API-ja

Sigurnost

Generisan QR kod sadrži vremenski žig skeniranja sa time se otežava zloupotreba daljinskog očitavanja.
Korisnički nalog je zaključan na uređaj sa kojim je izvršena prva prijava, jedino poslodavac ima mogućnost resetovanja istog.
Pored gore navedenih bezbednosnih opcija prilikom očitavanja beleži se i lokacija koristeći GPS od uređaja korisnika.

Za koga je namenjen

Easy Time je namenjen kako za male firme tako i za preduzeća sa velikim brojem radnika koja žele fleksibilnu platformu za evidenciju radnog vremena zaposlenih. Namenjen je za firme koje ne žele da izdvoje ogromne resurse za održavanje ovakvog sistema. Inicijalna ulaganja su minimalna. EasyTime možete koristi neograničeno vreme besplatno do 5 korisnika. Na ovaj način možete testirati sistem. Ako želite da koristite sistem za više od 5 korinka onda pogledajte Cenovnik.

Naš cilj

Naš cilj je da pružimo najsavremeniji proizvod iz oblasti evidencije radnog vremena.