Kontakt

Laka i brza evidencija radnog vremena

Nordnet D.O.O.

Adresa:
Adolfa Singera 12,
24000 Subotica Srbija
Tel:
+381(0)24/600-100
Fax:
+381(0)24/551-900
PIB:
100853964
Matični broj:
08670145
Broj računa:
145-20161-20 Marfin Bank