Kontakt

Laka i brza evidencija radnog vremena

Nordnet D.O.O.

Adresa:
Adolfa Singera 12,
24000 Subotica Srbija
Tel:
+381(0) 63 10 888 54, +381(0)24/600-100
PIB:
100853964
Matični broj:
08670145
Broj računa:
275-0000220018606-27 OTP banka