Evidencija radnog vremena

Kako funkcioniše

EasyTime je brzi i laki način da vršite evidenciju radnog vremena zaposlenih u kompaniji.


Nakon registracije potrebno je svega nekoliko koraka da bi sistem profunkcionisao.
Klikom na ovaj link ćete moći skinuti aplikaciju za generidsanje QR koda.

Jedini uslov da bi radnik mogao da se evidentira je da poseduje mobilni telefon.

Za korisnike telefona sa android platformom aplikaciju možete skinuti OVDE.

Za korisnike iPhona aplikacija može da se skine OVDE.

Korisničko uputstvo:

Detaljno korisničko uputstvo

Kreiranje glavnog naloga

Popunite polja za registraciju ADMINISTRATIVNOG NALOGA. Ovaj nalog će Vam služiti za kreiranje naloga zaposlenih, za evidenciju radnog vremena i izveštaje.

Kreiranje naloga korisnika

Na stranici “Korisnici” izaberite taster “dodaj korisnika” Popunite polja korisnika, odredite radno vreme korisnika, broj radnih sati se izračunava automatski. Email će ujedno biti i korisničko ime, tako da je potrebno svaki zaposleni da ima unikatni email.

Instalacija QR koda za očitavanje

U slučaju da želite da se QR kode generiše i njegovo očitavanje vrši sa računara, potrebno je učitati link koji se nalazi na stranici kontrolne table

Na ovom linku je smešten QR kod generator kojeg trebaju korisnici učitavati prilikom dolaska i odlaska sa radnog mesta. QR kod sadrži kredencijale naloga i lokaciju uređaja. Ukoliko želite da se QR kod generiše sa TABLET uređaja, potrebno je da ga instlairate preko Google Play prodavnice.

Otvorite Google Play prodavnicu na Vašem Android tabletu.

Pronađite na prodavnici Easy Time QR generator i instalirajte ga.

Nakon instalacije pokrenite aplikaciju i ulogujte se sa ADMINISTRATIVNIM NALOGOM. Nakon ovog koraka internet konekcija više nije potrebna za funkcionisanje QR generatora.

Instalacija Aplikacije za očitavanje QR koda – korisnička aplikacija

Korisnici instaliraju aplikaciju sa Google Play prodavnice u slučaju android uređaja, i IStore prodavnice u slučaju IOS uređaja.

Pronađite aplikaciju na Vašoj prodavnici i instalirajte aplikaciju za skeniranje koda.

Nakon instalacije pokrenite aplikaciju

Prijavite se sa emailom i lozinkom koja je navedena kod radnika, nakon prijave aplikacija će da pamti kredencijale. Evidencija radnog vremena Skeniranjem QR koda koji je generisan, evidencija o prijavi i odjavi se šalje centralnom sistemu na obradu. Potrebno je pri dolasku na radno mesto, i odlasku sa radnog mesta izvršiti očitavanje koda.

Izveštaji

Izvestaji se generišu automatski unutar ADMINISTRATIVNOG NALOGA Nedeljni i mesečni izveštaji su dostupni.