Često postavljena pitanja.

P : Šta je EasyTime?
O : EasyTime je aplikacija za praćenje vremena dolaska i odlaska zaposlenih.

P : Kako se koristi?
O : Prijava na posao i odjava se vrši skeniranjem unikatnog QR koda koji sadrži podatke korisnika, tačno vreme i lokaciju skeniranja.

P : Kako da se registrujem?
O : Registracija se vrši na linku:
https://www.easytime.rs/registracija/

P : Kako da registrujem korisnike – zaposlene?
O : Zaposlene možete dodavati unutar korisničkog interfejsa nakon registracije, sa akcijom “dodaj korisnika” i to na linku:
https://www.easytime.rs/korisnici/

P : Gde mogu da nađem aplikacije?
O : Aplikacije su dostupne na Google Playstore-u i AppStore-u

P : Šta je QR kod?
O : QR kod je grafički šifrovan kod podatka.

P : Koji TABLET treba da kupim?
O : Sistemski zahtevi aplikacija su skromne, predlažemo osnovne modele bilo kojih proizvođača.

P : Da li moram da kupim tablet?
O : Ne morate da kupite tablet, QR kode generator se može i na telefonu instalirati ( isključivo android)

P : Da li Andorid ili iOS?
O : Večna bitka platformi. Zaposlenima je dostupna aplikacija i na Apple Store-u, i na android prodavnici.

P : Kako se instalira aplikacija na tablet?
O : Intalacija se vrši preko android prodavnice, pronađite  EasyTime QR generator na Google Play Store-u.
Nakon instlacije prijavite se sa nalogom sa kojim ste izvršili inicijalnu registraciju, odnosno sa glavnim nalogom.

P : Šta ako promenim telefon?
O : Pošto je svaki nalog vezan za ID uređaja, kada zaposleni promeni telefon potrebno je resetovati njegov ID uređaja. Na stranici zaposlenih se nalazi opcija "Reset telefona"

P : Kako se instalira aplikacija na telefon?
O : Instalacija se vrši preko Apple Store-a za Iphone, odnosno preko Google Play prodavnice za android uređaje. Nakon instalacije korisnik se prijavljuje sa korisničkim podatcima.

P : Kako pratim prijave I odjave zaposlenih?
O : Praćenje prijave i odjave korisnika moguće preko kontrolne table, na sajtu:
https://www.easytime.rs/dashboard/

P : Koliko korisnika – zaposlenih mogu da kreiram?
O : Broj kreiranih korisnika- zaposlenih je proizvoljan. Shodno broju korisnika važi cenovnik.


P : Koliko plaćam?
O : Easytime je besplatan za 5 registrovanih zaposlenih. Kada broj registrovanih zaposlenih pređe ovu cifru, primenjuje se cenovnik.
500 RSD mesečni fiksni trošak se uvećava sa brojem registrovanih zaposlenih pomnoženo za 25 RSD.
Primer: Registrovano malo preduzeće sa 20 zaposlenih će imati mesečni trošak od : 500 RSD + 20 * 25 RSD = 500 RSD + 500 RSD = 1000 RSD
Ova cifra se uvećava za vrednost poreza, što je 20%.

P : Kako plaćam?
O : Na kraju meseca se napravi zbir Vaših registrovanih zaposlenih, i obračunava se za tekuću mesec.
Primer: 31. janura se izda račun koji glasi na broj registrovanih korisnika u tom mesecu, a glasi za mesec januar.

U slučaju da niste našli odgovor na Vaše pitanje, slobodno kantaktirajte našu podršku na info@easytime.rs