Često postavljena pitanja.

P : Šta je EasyTime?

O : EasyTime je aplikacija za praćenje vreme dolaska I odlaska zaposlenih.

P : Kako se koristi?

O : Prijava na posao I odjava se vrši skeniranjem unikatnog QR koda koji sadrži kredencijale korisnika, tačno vreme I lokaciju skeniranja.

P : Kako da se registrujem?

O : Registracija se vrši na linku:

https://www.easytime.rs/registracija/

P : Kako da registrujem korisnike – zaposlene?

O : Zaposlene možete dodavati unutar korisničkog interfejsa nakon registracije, sa akcijom “dodaj korisnika” I to na linku:

https://www.easytime.rs/korisnici/

P : Gde mogu da nađem aplikacije?

O : Aplikacije su dostupne na Google Playstore-u I AppStore-u

P : Šta je QR kod?

O : QR kod je grafički enkriptovani kod podatka.

P : Koji TABLET treba da kupim?

O : Sistemski zahtevi aplikacija su skromne, predlažemo osnovne modele bilo kojih proizvođača.

P : Da li moram da kupim tablet?

O : Ne morate da kupite tablet, QR kode generator se može i na telefonu instalirati ( isključivo android)

P : Da li Andorid ili iOS?

O : Večna bitka platformi. Zaposlenima je dostupna aplikacija I na Apple Store-u, I na android prodavnici.

P : Kako se instalira aplikacija na tablet?

O : Intalacija se vrši preko android prodavnice, pronađite  EasyTime QR generator na Google Play Store-u.

Nakon instlacije prijavite se sa nalogom sa kojim ste izvršili inicijalnu registraciju, odnosno sa glavnim nalogom.

P : Kako se instalira aplikacija na telefon?

O : Instalacija se vrši preko Apple Store-a za Iphone, odnosno preko Google Plaz prodavnice za android uređaje. Nakon instalacije korisnik se prijavljuje sa korisničkim kredencijalima.

P : Kako pratim prijave I odjave zaposlenih?

O : Praćenje prijave I odjave korisnika moguće preko kontrolne table, na sajtu:

https://www.easytime.rs/dashboard/

P : Koliko korisnika – zaposlenih mogu da kreiram?

O : Broj kreiranih korisnika- zaposlenih je proizvoljan. Shodno broju korisnika važi cenovnik.


P : Koliko plaćam?
O : Easytime je besplatan za 5 registrovanih zaposlenih. Kada broj registrovanih zaposlenih pređe ovu cifru, primenjuje se cenovnik.
500 RSD mesečni fiksni trošak se uvećava sa brojem registrovanih zaposlenih pomnoženo za 25 RSD.
Primer: Registrovano malo preduzeće sa 20 zaposlenih će imati mesečni trošak od : 500 RSD + 20 * 25 RSD = 500 RSD + 500 RSD = 1000 RSD
Ova cifra se uvećava za vrednost poreza, što je 20%.

P : Kako plaćam?
O : Na kraju meseca se napravi zbir Vaših registrovanih zaposlenih, i obračunava se za tekuću mesec.
Primer: 31. janura se izda račun koji glasi na broj registrovanih korisnika u tom mesecu, a glasi za mesec januar.

 

U slučaju da niste našli odgovor na Vaše pitanje, slobodno kantaktirajte našu podršku na info@easytime.rs